Menu

ZAPOSLIMO


 Zaposlimo

  1. Socialno oskrbovalko
  2. Tehnika zdravstvene nege
  3. Bolničarja negovalca
  4. Pripravnika tehnika zdravstvene nege
  5. Diplomirano medicinsko sestro

Opisi in pogoji za posamezna delovna mesta so navedeni spodaj.SOCIALNA OSKRBOVALKA


Pogoji:

Zahtevana strokovna izobrazba: bolničar-negovalec, socialna oskrbovalka, druga izobrazba IV.stopnje ali pridobljena NPK izobrazba. Posebne psihofizične zahteve: komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

a)    gospodinjska pomoč:

- vzdrževanje stanovanja in ostalih bivalnih prostorov,

- čiščenje, pranje, pomivanje, likanje, nakupovanje.

b) pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:

- pomoč pri oblačenju, slačenju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb

c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

- preprečevanje osamljenosti, odtujenosti,

- omogočanje stikov s svojci,

- spremljanje pri opravljanju življenjskih aktivnosti.

d) opravila, ki jih v zvezi z negovanjem in oskrbovanjem uporabnika opravi namesto svojcev

e) nadomeščanje bolničarjev-negovalcev.

f) druge naloge v skladu z delovnim procesom.


Posebni pogoji dela:

- enoizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Pogoji:

V. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri zdravstveni tehnik - sms I, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- izvajanje in sodelovanje v procesu zdravstvene nege,

- izvajanje medicinsko-tehničnih posegov,

- reševanje urgentnih primerov v odsotnosti nadrejenih v okviru pristojnosti,

- razdeljevanje in nadzor nad jemanjem zdravil,

- vodenje, usklajevanje in kontrola dela zaposlenih v zdravstveno negovalni službi v času vodenja izmene,

- usklajevanje in kontrola dela bolničarjev in strežnic,

- nadzor in izvajanje zdravstvene nege in oskrbe,

- pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siBOLNIČAR - NEGOVALEC


Pogoji:

IV. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri bolničar -negovalec, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- sodelovanje v procesu zdravstvene nege pri zadovoljevanju osnovnih 

  življenjskih potreb,

- vzdrževanje ožjega bivalnega okolja stanovalcev,

- opazovanje in beleženje počutja stanovalcev, vitalnih funkcij, zaužite hrane,

  tekočine in izločanja,

- transport čistega in umazanega perila in skrb za osebno perilo,

  transport hrane, razdeljevanje in hranjenje,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siPRIPRAVNIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Pogoji:

Zaključena srednja zdravstvena šola. Veselje do dela s starejšimi.


Opis del in nalog:  

Uvajanje v samostojno delo tehnika zdravstvene nege.


Zaposlitev: 

Za določen čas 6 mesecev.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.si


DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Pogoji:

ustrezna izobrazba zdravstvene smeri, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- izvajanje in sodelovanje v procesu zdravstvene nege,

- izvajanje medicinsko-tehničnih posegov,

- reševanje urgentnih primerov v odsotnosti nadrejenih v okviru pristojnosti,

- razdeljevanje in nadzor nad jemanjem zdravil,

- vodenje, usklajevanje in kontrola dela zaposlenih v zdravstveno negovalni službi v času vodenja izmene,

- usklajevanje in kontrola dela bolničarjev in strežnic,

- nadzor in izvajanje zdravstvene nege in oskrbe,

- pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb,

- nadomeščanje diplomirane medicinske sestre - vodje tima,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.


Posebni pogoji dela:

- dopoldansko delo na negovalnem oddelku

- 5-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.

Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.si