Menu

Fizioterapija

Namen fizioterapije v Domu sv. Martina je izboljševati, vzdrževati in ohranjati psihofizično zdravje stanovalcev. Usmerjena je k doseganju in ohranjanju čim večje samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih aktivnostih stanovalcev in s tem pripomore k boljši kvaliteti njihovega življenja. Z različnimi metodami poskušamo doseči optimalno stopnjo rehabilitacije stanovalca. Pri tem je potrebno upoštevati njegovo diagnozo, psihofizično kondicijo, anamnezo, starost, motivacijo…


Prostor za fizioterapijo je opremljen z dvema sodobnima aparaturama za izvajanje elektroterapije in magnetne terapije, z aparaturo za kombinirano razgibavanje rok in nog, s sobnim kolesom ter aparaturo za izvajanje termoterapije.


Stanovalcem je na voljo urejen prostor za izvajanje skupinske vadbe na Biosinhronu.