Menu

Delovna terapija

Delovna terapija s pomočjo namenskih aktivnosti vpliva na večanje samostojnosti stanovalcev na naslednjih področjih človekovega delovanja:

  • Skrb za samega sebe: ohranjanje, obnavljanje in učenje dnevih aktivnosti, funkcionalna mobilnost, skrb za ožje življenjsko okolje.
  • Področje produktivnosti: skrb za širše življenjsko okolje, gospodinjske aktivnosti, učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik.
  • Področje prostega časa: interesne skupine, prireditve in izleti.